#

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Εισαγωγή-Προϋποθέσεις Χρήσης –Δικαιώματα Αγοραστή

Το ηλεκτρονικό κατάστημα PAPAZOGLOURICAMBI.GR παρέχει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του στους επισκέπτες και πελάτες αυτού του eshop μόνον εφόσον αυτοί αποδεχτούν τους όρους χρήσης που ακολουθούν και οι οποίοι δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς καμία έγγραφη ή άλλη προειδοποίηση. Εφόσον ο πελάτης-επισκέπτης εφεξής καλούμενος “χρήστης” παραγγείλει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος PAPAZOGLOURICAMBI.GR δηλώνει ότι αποδέχεται και συμφωνεί αυτόματα με αυτούς τους όρους. Εφόσον ο “χρήστης’’ δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους δεν θα πρέπει να κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών. Παρακαλούμε να τους διαβάζετε προσεκτικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις . Οι τροποποιήσεις αυτές πρόκειται να γίνονται χωρίς οποιαδήποτε έγγραφη ή άλλη προειδοποίηση προς τους χρήστες. Δικαίωμα χρήσης αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχεται σε όσους έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Η χρήση του eshop από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Η κάτωθι εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες. Η ιστοσελίδα PAPAZOGOURICAMBI.GR στο εξής αποκαλούμενη ως «eshop» για συντομία, έχει δημιουργηθεί από την ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με διακριτικό τίτλο SERVIZIOERICAMBI. Η ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, έχει την έδρα της επί της Στέλιου Καζαντζίδη 30, ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ 55536 και εκπροσωπείται νόμιμα, με σκοπό την έκθεση, διάθεση και λιανική πώληση των προϊόντων της στους χρήστες του eshop που βρίσκεται στο PAPAZOGLOURICAMBI.GR. Το eshop PAPAZOGLOURICAMBI.GR εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών σας. Η παράθεση των όρων χρήσης του καταστήματος έχει ως σκοπό αφενός τη δική σας ενημέρωση για τα δικά σας δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις και αφετέρου για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης θα υπερισχύουν σε περίπτωση σύγκρουσης, οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας αγοράς.

Περιγραφή

Το eshop αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της εταιρίας ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με τιμές, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων, όπως καθορίζονται από την εταιρία. Ο χρήστης έχει τις εξής δυνατότητες ήτοι: - Να ελέγξει τα προϊόντα παραγγελίας του και - Να πληρώσει σύμφωνα με τις μεθόδους πληρωμής που παρέχει το eshop.

Υποχρεώσεις  Καταστήματος

Η εταιρία ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει την υποχρέωση να εκδίδει νόμιμα παραστατικά και να τα αποστέλλει σε κάθε παραγγελία από τον χρήστη στο εσωτερικό των δεμάτων της.  Διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες και να παύσει προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του eshop, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους αναγραφόμενους όρους χρήσης και αναγνωρίζει ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη απέναντί του για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή παύση παροχής της υπηρεσίας. Όλες οι παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο σύστημα θα εκτελεστούν κανονικά ανεξάρτητα από την πιθανή προσωρινή ή μη παύση των υπηρεσιών του eshop.

Προσωπικά Δεδομένα

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα δεν απαιτείται από την Εταιρία η αποστολή προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Τα τελευταία είναι απαραίτητα μόνο κατά την εγγραφή του και για το σκοπό αγοράς προϊόντων και από αυτά απαραίτητα είναι μόνο όσα κατά τη συνήθη πρακτική χρειάζονται για την ορθή κατάρτιση συμβάσεων πώλησης και την αποστολή του προϊόντος. Ο χρήστης αποστέλλει τα στοιχεία του στα πλαίσια των συναλλαγών του και αποδέχεται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και τυχόν προστηθέντες της εταιρείας. Η Εταιρία δηλώνει ότι συμμορφώνεται με την ελληνική νομοθεσία για την χρήση των προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 και ότι τηρεί με ασφάλεια και δεν αποδίδει σε κανένα τρίτο τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποχρεούται να διαγράψει ύστερα από δήλωση του χρήστη οποτεδήποτε το θελήσει ο τελευταίος.

Παραγγελίες-Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Η ολοκλήρωση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 4 Ν 2251/1994), όπως αυτό τροποποιήθηκε. Το eshop της εταιρίας υποστηρίζει πληρωμή μέσω αντικαταβολής, χρέωση πιστωτικής κάρτας και κατάθεση /έμβασμα στο λογαριασμό της εταιρίας. Τα έξοδα αποστολής κάθε προϊόντος θα αναγράφονται κατά την παραγγελία και θα επιβαρύνουν το “χρήστη”. Στην περίπτωση της αντικαταβολής ο χρήστης-πελάτης πλέον πληρώνει τον υπάλληλο της ταχυδρομικής εταιρείας (courier), ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή της εταιρίας ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με την παράδοση της παραγγελίας στον χώρο του. Το κόστος αναφέρεται ρητά σε κάθε παραγγελιοληψία. Για πληρωμή με αντικαταβολή ισχύουν οι όροι που καθορίζει η συνεργαζόμενη μεταφορική “ACS COURIER” και μπορείτε να τους ζητήσετε με έγγραφη αίτησή σας σε ένα από τα υποκαταστήματα της. Εφόσον η παραγγελία έχει παραδοθεί στην μεταφορική, ο χρήστης πρόκειται να χρεωθεί με έξοδα μεταφοράς και αντικαταβολής τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποζημιωθούν. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης – ακύρωσης από την παραγγελία πριν από την παράδοση της παραγγελίας στην μεταφορική εταιρεία, ήτοι εντός 24 ωρών από την καταχώρηση της παραγγελίας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Πριν την αποστολή της παραγγελίας η εταιρία μπορεί να επιβεβαιώσει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία του πελάτη και της παραγγελίας και διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει είτε να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας για οποιοδήποτε λόγο (πχ μη διαθεσιμότητα). Στην περίπτωση αντικαταβολής τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγιο/απόδειξη) δύναται να σταλούν ταχυδρομικώς κατά την παραλαβή της παραγγελίας ή και έπειτα από την παραλαβή σε ειδικές περιπτώσεις.

Ευθύνη της εταιρίας-Περιορισμός Ευθύνης -Επιστροφές

Το eshop προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που διαθέτει . Επίσης όλα τα προϊόντα ελέγχονται πριν από την αποστολή για τη σωστή τους λειτουργία από το προσωπικό της εταιρίας. Παρόλα αυτά δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με τα προϊόντα που πωλούνται είναι ανακριβές, μη πλήρες, μη επικαιροποιημένο ή εν γένει με λάθη τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια. Η εταιρία ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα που προμηθεύεται παρά μόνο στην χρηματική αποζημίωση του κόστους αγοράς του/των προϊόντων ή στην αντικατάστασή τους με αντίστοιχο προϊόν/προϊόντα. Ο χρήστης δύναται να κάνει αίτηση επιστροφής η οποία πρέπει ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών ημερών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη πλην των εξόδων επιστροφής ενώ απαιτείται να αποστείλει ηλεκτρονικά στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] δελτίο παραλαβής της μεταφορικής εταιρίας. Η συσκευασία θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση (Σχισμένες ή κατεστραμμένες με οποιοδήποτε τρόπο συσκευασίες δε γίνονται δεκτές προς επιστροφή).

Αναπροσαρμογές σε τιμές μπορούν να γίνουν χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση πριν ή μετά την παραγγελία του χρήστη χωρίς να επηρεάζει τις τρέχουσες παραγγελίες. Ο χρήστης δεν δύναται να ζητήσει οικονομική άλλη αποζημίωση έπειτα από την καταχώρηση της παραγγελίας. Χρόνος Παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης αναφέρεται στο eshop κατά τη διαδικασία της παραγγελίας και συνήθως δεν υπερβαίνει τις τρείς (3) εργάσιμες ημέρες. Ωστόσο η παράδοση εξαρτάται από πολλές συνθήκες (πχ δυσπρόσιτες περιοχές, νησιωτική Ελλάδα κλπ) και καθορίζεται από τις συνεργαζόμενες ταχυδρομικές / μεταφορικές εταιρίες. Στο συνολικό χρόνο παράδοσης δε συμπεριλαμβάνονται εορτές και τοπικές αργίες καθώς και ειδικές συνθήκες που πιθανόν να προκύψουν όπως ειδικές συνθήκες, σεισμοί, απεργίες μεταφορικών, κλείσιμο οδικών ή άλλων εθνικών οδών κλπ. 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ της εταιρίας ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και του χρήστη αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση σύμφωνα με το Νόμο που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης ή εξαιτίας αυτών είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Πνευματικά Δικαιώματα-Σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά καθώς και λογότυπα πιθανόν να αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στο eshop δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους

Εμπιστευόμαστε